Nemokamos tėvų konsultacijos -

Tėvai, auginantys, vaikus iki 1 metų gali gauti nemokamas ankstyvosios reabilitacijos specialistų konsultacijas. Pagal poreikį, galima konsultuotis su vaikų ligų gydytoju, raidos pediatru, logoterapeutu, medicinos psichologu, kineziterapeutu, ergoterapeutu ir socialiniu darbuotoju.
Konsultacijos teikiamos įvairiais su vaiko raida susijusiais klausimais: smulkiosios ir stambiosios motorikos vystymosi, lavinimo, maitinimo, ikikalbinės ir pažintinės raidos, sensorinio stimuliavimo, miego, elgesio, rėžimo, tarpusavio ryšio formavimo.
Norint gauti konsultacijas, reikalinga užpildyti trumpą apklausos anketą, joje nurodant vaiko vardą ir pavardę, gimimo datą, apibūdinant sunkumus, pasirenkant pageidaujamą specialistą ir nurodant savo elektroninį paštą.
Atsižvelgiant į anketoje nurodomus duomenis ir informaciją, specialistai numato ir suplanuoja tinkamiausią konsultavimo būdą, susisiekia su tėvais.
Tėvų konsultavimas galimas atrašant elektroninius laiškus arba skambučių metu. Esant konkrečiam klausimui paruošiama rašytinė rekomendacija. Kai tėvams reikalinga išsamesnė konsultacija, susitariama dėl skambučio. Esant poreikiui, galimos keleto specialistų rekomendacijos ar konsultacijos.
Numatoma konsultavimo trukmė iki 30 minučių. Pokalbio pradžioje, pagal poreikį, surenkama reikalinga anamnezė apie konkretų vaiką (vaiko raida iki esamo amžiaus), jeigu yra reikalinga, aptariamos patirtys ir galimybės, galinčios įtakoti esamus vaiko sunkumus.
Konsultacijų metu tėvams suteikiamos rekomendacijos, papildomos žinios, kurios leistų išspręsti su vaiko raida susijusius sunkumus, plėsti vaiko priežiūros, auklėjimo ir lavinimo kompetencijas. Tėvams suteikiamas palaikymas ir emocinė parama. Pagal poreikį gali būti teikiama informacija apie papildomus pagalbos vaikui ir šeimai būdus.
Tai kas jumyse atrodo silpniausia ir labiausiai gležna ir supainiota, iš tiesų yra stipriausia ir be galo ryžtinga
Kabilis Džibranas

Raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija –

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (VRSAR) paslaugos  - tai specialistų komandos teikiamos licencijuojamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios

 • ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą;
 • ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar globėjams.

Paslaugos yra skirtos vaikams nuo 0 iki 7 metų, vaikams iki 4 metų šios paslaugos teikiamos prioritetine tvarka.

 

raidos centras, vaikų raidos centras, ankstyvoji reabilitacija Klaipeda
raidos centras, vaikų raidos centras, ankstyvoji reabilitacija Klaipeda

Paslaugų teikimo tvarka

Šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba kiti gydytojai specialistai siunčia pacientą VRSAR paslaugas teikiančio gydytojo konsultacijai (siuntimo forma Nr. 027/a)

VRSAR paslaugas teikiantis gydytojas (raidos pediatras) gali  nukreipti pacientus:

 • išplėstinei konsultacijai
 • dienos stacionaro užsiėmimams
 • stacionarinėms paslaugoms (Vilniuje ar Kaune)

Atmintinė siunčiantiems gydytojams

 • Paslaugos yra skirtos vaikams nuo 0 iki 7 metų, vaikams iki 4 metų šios paslaugos teikiamos prioritetine tvarka.
 • Siuntimas forma Nr. 027/a  - siųsti VRSAR paslaugas teikiančio gydytojo konsultacijai
 • SIUNTIME turi būt nurodyti arba pridėti nukopijuoti išrašai:
 1. (BŪTINAI) - Vaiko gimimo duomenys: nėštumų ir gimdymų skaičius, gestacinės savaitės, gimimo svoris, ūgis, galvos apimtis; vertinimas APGAR , nėštumo ir gimdymo rizikos faktoriai (jei yra žinoma); (arba „ Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelės“  forma Nr. 113/a  kopija)
 2. (Siuntimo metu) - Fizinio išsivystymo duomenys (ūgis, svoris, galvos apimtis);
 3. Vaikų neurologo konsultacijos data ir išvada (arba   išrašo kopija)

Jei vaikas neurologo nekonsultuotas, pageidautina nukreipti konsultacijai planine tvarka, tačiau  siųsti ankstyvąjai reabilitacijai, nelaukiant konsultacijos atsakymo;

 1. (Bent kodai ) - Kitų specialistų konsultacijų (vėliausiųjų) data ir išvados;  (arba   išrašų kopijos);

Vaikams su fizinio vystymosi sutrikimais -  augimo kreivių kopija (-os);

 1. Informacija apie gautas ankstyvosios reabilitacijos paslaugas metų eigoje (jei yra žinoma);
 2. Kiti, žinomi aplinkos veiksniai, galintys turėti įtakos vaiko raidai: gyvenimo sąlygos, netipiška tėvystės situacija, sunki šeimos nario liga, psichikos ir elgesio sutrikimai šeimoje, neadakvati vaiko priežiūra ir pan. 

Indikacijos (pagrindinės grupės, remiantis TLK-10 AM):

 • R 62 Fiziologinės raidos sutrikimai
 • R 47 Kalbos sutrikimai
 • F 80 Specifiniai tarimo ir kalbos raidos sutrikimai
 • F 82 Specifiniai judesių raidos sutrikimai
 • H53, H54 Regos sutrikimai
 • H90, H91 Klausos sutrikimai
 • F70–F79 Vidutinis, sunkus, gilus, kitas, nepatikslintas protinis atsilikimas
 • F83 Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai
 • F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai
 • G80–G82 Vaikų cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiaus sindromai
 • F88, F89 Kiti ir nepatikslinti psichologinės raidos sutrikimai
 • F90–F98 Socialinės raidos sutrikimai, kiti elgesio ir emocijų sutrikimai
 • Q00–Q07 Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos
 • Q85–Q87 Fakomatozės ir įgimtų formavimosi ydų sindromai
 • Q90–Q93, Q99.2, Q99.8, Q99.9 Chromosominės ligos
 • G12, G60, G70, G71 Genetinės nervų-raumenų ligos

 

Indikacijos (pagrindinės grupės, remiantis TLK-10 AM):

 • R 62 Fiziologinės raidos sutrikimai
 • R 47 Kalbos sutrikimai
 • F 80 Specifiniai tarimo ir kalbos raidos sutrikimai
 • F 82 Specifiniai judesių raidos sutrikimai
 • H53, H54 Regos sutrikimai
 • H90, H91 Klausos sutrikimai
 • F70–F79 Vidutinis, sunkus, gilus, kitas, nepatikslintas protinis atsilikimas
 • F83 Specifiniai mišrūs raidos sutrikimai
 • F84 Įvairiapusiai raidos sutrikimai
 • G80–G82 Vaikų cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiaus sindromai
 • F88, F89 Kiti ir nepatikslinti psichologinės raidos sutrikimai
 • F90–F98 Socialinės raidos sutrikimai, kiti elgesio ir emocijų sutrikimai
 • Q00–Q07 Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos
 • Q85–Q87 Fakomatozės ir įgimtų formavimosi ydų sindromai
 • Q90–Q93, Q99.2, Q99.8, Q99.9 Chromosominės ligos
 • G12, G60, G70, G71 Genetinės nervų-raumenų ligos
raidos centras, vaikų raidos centras, ankstyvoji reabilitacija Klaipeda

Mūsų komandą sudaro:


 

Raidos pediatro konsultacija

 

Raidos pediatro pagrindinė užduotis -vadovauti specialistų komandai, koordinuoti jos darbą, atsakyti už veiklos kokybę. Gydytojas vertina nusiskundimus, medicininę vaiko istoriją (informacija apie ligas, biologinius ir socialinius rizikos veiksnius, galinčius nulemti vaiko raidos sutrikimą); raidos istoriją (informaciją apie tai kaip vyko motorikos, kalbos, pažintinių, socialinių įgūdžių raida); atlieka pediatrinį somatinį ištyrimą (įvertina vaiko augimą, įgimtų anomalijų buvimą, odos pakitimus, vidaus organų būklę); atlieka vaiko klinikinį neurologinį ištyrimą; įvertina medicininių/laboratorinių tyrimų duomenis ir klausos bei regos vertinimo rezultatus; atlieka vaiko raidos tyrimą;  nustato raidos sutrikimų diagnozę, sudaro tyrimų ir terapijos planą, apibendrina ir interpretuoja specialistų atliktų tyrimų rezultatus.

Jolėta Grigorjevienė - vaikų ligų gydytoja, socialinė pediatrė. 1988 m. baigė Kauno Medicinos Institutą, gydomosios specialybės kursą, 1989 m. suteikta gydytojo pediatro kvalifikacija, 2004 m. baigė Nenuosekliąsias socialinės pediatrijos studijas Vilniaus Universitete,  2007 m. baigė III pakopų DISC metodikos mokymo programą, 2010 m. dalyvavo mokymo programoje „Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos ir ankstyvosios reabilitacijos metodai ir komandinis darbas“. 1989 – 2002 m. dirbo vaikų ligų gydytoja  Klaipėdos rajono ir miesto pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, 2002 – 2016 m. dirbo vaikų ligų gydytoja Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, nuo 2003 iki 2012 m. tos pačios įstaigos Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus  vedėjos pareigose.

raidos centras, vaikų raidos centras, ankstyvoji reabilitacija Klaipeda Disc metodika psichologas vaiku

raidos centras, vaikų raidos centras, ankstyvoji reabilitacija Klaipeda

Logoterapeuto konsultacija

 

Logoterapeutas atlieka prieškalbinių įgūdžių ir kalbos tyrimą; vertina vaiko smulkiosios motorikos, socialinių, pažintinių, žaidimo įgūdžių pasiekimus, maitinimo ir burnos motoriką; taiko kalbos korekcijos ir logopedo terapijos metodus.

Vilma Šliožienė2015 metais baigė specialiosios pedagogikos – logopedijos studijas Šiaulių universitete. 2016 metais dalyvavo medicinos logoterapeuto kursuose. 2017 metais įgijo vaikų reabilitacijos magistro laipsnį.  Yra Lietuvos logopedų asociacijos ir vaikų negalios akademijos narė.

Medicinos psichologo konsultacija

 

Medicinos psichologė atlieka išsamų vaiko raidos ir charakterio ypatumų, gebėjimų, elgesio vertinimą. Remiantis vaiko galiomis ir sunkumais sudaromas individualus terapijos planas. Pagal poreikį taikoma individuali žaidimų, meno, smėlio terapija, sensorinė stimuliacija, vaiko elgesio korekcija, vaiko-mamos/tėvo santykių terapija. Pagal poreikį atliekamos tėvų/ globėjų konsultacijos ir mokymai, teikiama psichologinė ir emocinė parama šeimai.

Rita Einikytė - 2012 m. baigė psichologijos magistro studijas (sveikatos psichologijos kryptį) Vytauto Didžiojo Universitete. 2013 m. baigė DISC metodikos mokymų programą. Nuolat gilina žinias mokymuose ir konferencijose. Nuo 2012 m. dirba  su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir jų tėvais/globėjais.

raidos centras, vaikų raidos centras, ankstyvoji reabilitacija Klaipeda

mano seimos gydytojas

Kineziterapeuto konsultacija

 

Kineziterapeutas atlieka judesių raidos tyrimą, taiko kineziterapijos metodus (klasikinis masažas, padėties terapija, klasikinė kineziterapija); esant reikalui parenka kompensacines priemones.

Sonata Štulpinaitė - 2016m baigė Klaipėdos valstybinę kolegiją, sveikatos mokslų fakultetą. 2014-2016m. atliko praktiką medicinos centre „Lorna“;  Klaipėdos Respublikinėje ligoninėje Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. 

Ergoterapeuto konsultacija

 

Įvertina ir lavina vaikų smulkiosios motorikos raidą ir savarankiškumą, sudaro ergoterapijos planą, parenka pagalbines, sensorines priemones, atlieka sensorinę stimuliaciją, taip pat skatina vaikų kūrybiškumą, motyvaciją veiklai.

Gabrielė Vengraitienė - 

2012 metais baigė ergoterapijos bakalauro studijas Vilniaus universitete Medicinos fakultete. 2014 metais baigė fizinės medicinos ir reabilitacijos magistro studijas LSMU Medicinos akademijoje.  2011-2012 metais atliko praktiką VšĮ VUVL filiale „Vaiko raidos centre“ ir UAB sanatorijoje „Pušyno kelias“ vaikų skyriuje. Nuo 2014 metų dirba  su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir jų artimaisiais.

Socialinio darbuotojo konsultacija

 

Socialinis darbuotojas susipažįsta su šeima ir renka informaciją apie esamą situaciją, šeimos socialinę aplinką, jos  poreikių įvertinimą. Tikslas -  stiprinti sėkmingą vaiko ir jo šeimos savarankišką funkcionavimą.

Socialinis darbuotojas reaguoja į paciento poreikį, todėl galite kreiptis į jį dėl informavimo ar konsultavimo jums rūpimais klausimais.

Kristina Kasparavičienė - 2000 metais baigė Klaipėdos universitetą. Įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2003 m. suteiktas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis.

raidos centras, vaikų raidos centras, ankstyvoji reabilitacija Klaipeda

Mus rasite:


 

Žardėje

Adresas:

Taikos pr. 119-1 LT 94231

+370 46 322 422

El. paštas:

raidoscentras@manoseimosgydytojas.lt

Darbo laikas: 

I   8:00-16:00

II  8:00-16:00

III 8:00-16:00

IV 8:00-16:00

V  8:00-13:00