APIE MUS

„Mano šeimos gydytojas“ – pirmoji privati šeimos klinika Klaipėdoje, įsteigta 2000m. vasario mėn., laimėjus PHARE projektą, rėmusį privačių šeimos gydytojų centrų kūrimą. Dabar turime 5 šeimos klinikas, kurios įsikūrusios įvairiuose Klaipėdos miesto rajonuose. Šiuo metu čia dirba  penkiolika šeimos gydytojų, baigusių šeimos medicinos rezidentūrą Vilniaus ir Kauno medicinos universitetuose.

Įstaiga yra pasiruošusi išlaikyti ne tik tikruosius šeimos medicinos modelio principus, bet ir  tapti pavyzdine šeimos gydytojų ruošimo ir veiklos baze, nuo 2014, teikiame ir odontologijos paslaugas, nuo 2016 atidarėme ir Vaikų raidos ankstyvosios reabilitacijos centrą, nuo 2019 pradėjome teiki slaugos namuose paslaugas, o 2021 atidarėmė psichikos sveikatos centrą.

Veiklos Filosofija

Stebėti visų amžiaus grupių gyventojų sveikatą, konsultuoti juos dėl bet kokių sveikatos klausimų, o gydytojai ir slaugytojos, dirbdami komandoje,  pasiruošę padėti savo pacientams, nes yra kvalifikuoti ir savo darbui pasiaukoję profesionalai. Laikydamiesi esminio šeimos medicinos principo – tapti pirmo kontakto specialistais, jie konsultuoja ne tik diagnostikos,  gydymo, bet ir ligų profilaktikos, sveikos gyvensenos, mitybos klausimais,  o jei problemos negali išspręsti pagal kompetenciją,  siunčia pacientus konsultuotis pas gydytoją specialistą.

KOKYBĖS POLITIKA

Misija

Kurti naudą visuomenei, teikiant visą apimančią pirminę sveikatos priežiūrą

Vizija

Tapti pavyzdine pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga Klaipėdoje, teikiančia aukščiausios kokybės asmens priežiūros paslaugas

Tikslai

Racionaliai panaudojant turimus išteklius ir atsižvelgiant į turimas įstaigos galimybes, teikti pacientų lūkesčius atitinkančias aukštos kvalifikacijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant teikiamų paslaugų prieinamumą, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą, saugumą, atitikimą nustatytų reikalavimų.

Įdarbinti jaunesniuosius ir vyresniuosius šeimos gydytojus rezidentus profesinės veiklos praktikos laikotarpiui pagal Universitetų sudarytą kalendorinį planą.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys
 • atsižvelgiant į pacientų lūkesčius, kelti teikiamų paslaugų (šeimos medicinos, odontologinės pagalbos ir burnos priežiūros) kokybę ir pagal indikacijas nukreipiant specializuotai bei kvalifikuotai antrinei ir tretinei asmens sveikatos priežiūrai, tokiu būdu užtikrinti didžiausią pacientų pasitenkinimą gaunamomis paslaugomis;

 • užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą pacientams, darbo aplinkos saugumą darbuotojams;

 • pagal pareigas ir kompetenciją užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę;

 • sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;

 • operatyviai valdyti neatitiktis, nepageidaujamus įvykius, numatyti prevencijos veiksmus joms šalinti;

 • nuolat tobulinti įstaigos vadybą;

 • vykdyti jaunesniųjų ir vyresniųjų šeimos gydytojų rezidentų profesinės veiklos mokymą.

Vadovybė įsipareigoja
 • atsižvelgiant į įstaigos struktūrą, procesą, veiklos rezultatus, nuolat tobulinti strateginį vadovavimą įstaigos veiklai, asmens sveikatos priežiūros paslaugoms;

 • sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai kelti, kad žinios, įgūdžiai ir praktinė veikla tenkintų pacientų poreikius;

 • paslaugų kokybę pagrįsti pažangiausiomis technologijomis, įsigyjant šiuolaikinę diagnostikos ir gydymo įrangą;

 • suteikti medicinos personalui būtinas darbo sąlygas, kad minimaliomis personalo darbo laiko ir medžiagų sąnaudomis būtų pasiektas optimalus rezultatas;

 • pripažinti darbuotojų nuopelnus, kūrybinę iniciatyvą, suteikti sąlygas idėjų ir pasiūlymui realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą.

Darbuotojai įsipareigoja

Stengtis, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas, ir siekti kokybės politikos principų įgyvendinimo.

Dokumentacija

Naudingos nuorodos

Duomenų apsauga