Psichikos sveikatos centras

Siekiant savo pacientams suteikti kuo platesnį sveikatos priežiūros paslaugų spektrą vienoje įstaigoje, taip užtikrinant sveikatos paslaugų prieinamumą įsteigėme savo Psichikos sveikatos centrą.  Centras įkurtas Klaipėdoje, Šermukšnių g. 1, III pastato aukšte. Nuo 2021 rugsėjo 1 d. savo pacientams pradedame teiki gydytojo psichiatro, medicinos psichologo, psichikos sveikatos slaugytojo ir socialinio darbuotojo paslaugas. Registracija konsultacijoms vykdoma bendru tel.  846 322 422.

Gerbdami savo pacientų teisę rinktis gydymo įstaigą ir gydantį gydytoją, savo pacientus, norinčius likti įstaigoje, kurioje iki šiol gaudavo psichikos sveikatos paslaugas, informuojame, jog tai galima padaryti pateikus prašymą konkrečios įstaigos registratūroje įprasta tai įstaigai prisirašymų prie gydytojo tvarka. Prašymo formą galite atsispausdinti čia.

Psichikos sveikatos centro paslaugos yra teikiamos:

 • gyventojams, prisirašiusiems prie Mano šeimos gydytojo pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC)
 • gyventojams, prisirašiusiems tik pas psichikos sveikatos centre dirbantį gydytoją psichiatrą.

Šiais atvejais reikalinga pagalba suteikiama ir be šeimos gydytojo nukreipimo. Paslaugos, kurios  finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF),  yra nemokamos.

Kada rekomenduojama kreiptis į Psichikos Sveikatos Centrą ?

Jeigu jus vargina:

 • Nerimo ir liūdesio jausmas;
 • Nesaugumo, grėsmės ir baimės jausmas;
 • Miego sutrikimai;
 • Pablogėjusi dėmesio koncentracija;
 • Atminties sutrikimai;
 • Apatija;
 • Lėtinis nuovargis;
 • Panika;
 • Emociniai ir elgesio sutrikimai;
 • Išgyvenama psichologinė krizė;

Psichikos sveikatos centre teikiamos paslaugos:

 • Psichologiniai tyrimai (psichodiagnostika)
 • Psichikos sutrikimų gydymas
 • Pagalba krizines situacijas išgyvenantiems asmenims
 • Pagalba patiriant nemigą, padidėjusį stresą ir nerimą
 • Atliekamas profilaktinis psichikos sveikatos patikrinimas (dėl vairavimo, darbo, ginklo ir kt.)

Nuotolinės konsultacijos

 

UAB “Mano Šeimos gydytojas” pacientams ar jų atstovams yra sudaryta galimybė kreiptis į gydytoją psichiatrą, medicinos psichologą, socialinį darbuotoją, psichikos sveikatos slaugytoją ir gauti nuotolinę pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugą naudojantis informacinėmis, ir elektroninėmis ryšių technologijomis.

Konsultacija teikiama asmeniui nevykstant į pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, iš anksto užsiregistravus numatytai konsultacijai, suderinus su specialistu konsultacijos datą ir laiką. Nuotolinė konsultacija gali būti teikiama nurodytu registratūroje telefonu 8 46 322 422.

Teikdamas nuotolinę sveikatos paslaugą PSC gydytojas psichiatras įvertina paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolimesnio nuotolinės paslaugos teikimo.

Gydytojas psichiatras, teikdamas nuotolinę sveikatos paslaugą (jei paciento psichikos būklė stabili) gali tęsti ankščiau paskirtų vaistų skyrimą, išrašydamas el. receptą.

Jeigu negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie psichikos sveikatą tikrumu, gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras gali atsisakyti teikti nuotolinę sveikatos paslaugą:

 • jei tai naujas gydymo atvejis ir gydytojas psichiatras negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
 • prašoma paskirti vaistų, kurių jis ankščiau nevartojo;
 • jei paciento psichikos sveikatos būklė pablogėjusi ir būtinas psichikos sveikatos būklės įvertinimas.

Tokiais atvejais pacientas registruojamas konsultacijai įprastine tvarka.

Medicinos psichologo diagnostiniai tyrimai nuotoliniu būdu neatliekami, taikomas tik psichologinis konsultavimas.

Medicinos psichologo konsultacijos - Aistė Jonkaitytė

 

Psichologas – psichologijos studijas universitete baigęs asmuo.

Psichologas konsultuoja, iškilus problemoms tarpasmeniniuose santykiuose, šeimoje, darbe, išgyvenant krizę, nepasitenkinimą, siekiant geriau suprasti save ir kt.

Psichologas padeda suvokti susiklosčiusią situaciją, skatina keisti požiurį į esamą situaciją, keisti elgesį, kurti laimingesnį gyvenimą.

Esant poreikiui, psichologas atlieka psichologinį įvertinimą (asmens pažintinių gebėjimų, asmenybės savybių ir pan.).

Dėl kokių problemų verta kreiptis į psichologą:

krizinių gyvenimo situacijų metu;

kai nepasitikima savimi;

kai vargina bendravimo sunkumai;

esant šeimos santykių problemoms;

esant sunkumams dėl mokslų ar darbo;

dėl netinkamo ar sutrikusio elgesio;

kai jaučiama vidinė tuštuma ir vienatvė;

kai vargina mintys negyventi, savęs žalojimas;

kai iškyla dvejonių, sunku apsispręsti ir priimti sprendimus;

kai iškyla kitų psichologinių problemų, kurias norima aptarti su psichologu.

Gydytojo psichiatro konsultacijos - Jolita Sabaliauskienė

Psichiatras – medicinos studijas universitete baigęs asmuo, kuris po bendro medicinos studijų kurso pasirinko psichiatrijos specializaciją.

Psichiatras diagnozuoja psichikos sutrikimus, vadovaujantis tarptautinės ligų klasifikacijos kriterijais. Psichikos sutrikimų diagnostika apima išsamų nusiskundimų įvertinimą, ligos atsiradimo priežasties nustatymą, susirgimo įtaka kasdieniniam funkcionavimui, gyvenimo istorijos įvertinimą. Sudėtingais atvejais siunčia pacientą psichodiagnostiniams tyrimams diagnozei patikslinti.

Nustačius diagnozę, psichiatras edukuoja asmenį ir suteikia žinių apie sutrikimo/ligos atsiradimą, jį provokuojančius ir palaikančius veiksnius.

Gydytojas psichiatras, atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ir sunkumą, rekomenduoja ir skiria gydymą. Dažnai taikomi keli gydymo metodai (medikamentinis gydymas, elgesio ir mąstymo keitimo metodikos, kitos psichoterapinės intervencijos). Į psichiatro kompetenciją įeina ir psichikos sutrikimų prevencija – tai visuma priemonių, padedančių sumažinti ar išvengti ligos atkryčio. Vien žinojimas apie įspėjamuosius ligos simptomus bei įrankių suteikimas kaip su tuo tvarkytis padeda užkirsti kelią ligos atsiradimui.

Psichikos sutrikimai dėl kurių dažniausiai kreipiasi į psichiatrą:

nuotaikos sutrikimai;

nerimo sutrikimai;

miego sutrikimai;

adaptacijos, potrauminio streso sutrikimai;

psichosomatiniai sutrikimai;

psichoziniai sutrikimai;

asmenybės sutrikimai;

įgytos ir įgimtos silpnaprotystės.

Psichikos sveikatos slaugytojo konsultacijos ir paslaugos - Aistė Čerapienė

 

Psichikos sveikatos slaugytojas yra aukštąjį išsilavinimą turintis specialistas, kuris, pagal medicinos normoje nustatytą kompetenciją organizuoja ir atlieka psichikos sveikatos slaugą: įvertina psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos poreikius, problemas, tikslus, planuoja ir įgyvendina slaugos veiksmus, teikia slaugos paslaugas pacientams (atlieka intervencines procedūras, paskirtas gydytojo psichiatro), teikia pacientams ir jų artimiesiems, kitiems specialistams rekomendacijas psichikos sveikatos slaugos klausimais.

Socialinio darbuotojo konsultacijos - Gražina Laurinaitienė

 

Socialinis darbuotojas –PSC dirba socialinio darbo studijas universitete baigęs asmuo. Tai specialistas, kurio darbo paskirtis yra padėti asmenims spręsti iškilusias socialines problemas, sustiprinti asmenų prisitaikymo prie aplinkos sugebėjimus, padėti jiems susivokti savo gyvenime, atstatyti ryšius su visuomene, integruotis į ją.

Socialinis darbuotojas siekia padėti tiek asmeniui, tiek jo šeimai spręsti socialines problemas, skatinant jų dalyvavimą ir didinant jų atsakomybę, pagrįstą asmens, šeimos, bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimu.

Pirmosios koncultacijos metu socialinis darbuotojas įvertina paciento socialinę situaciją, tuomet, pagal poreikį, vykdomi sekantys veiksmai:

individualaus socialinės pagalbos pacientui plano sudarymas, konkrečių pagalbos priemonių ir būdų numatymas;

paciento informavimas ir konsultavimas apie įstatymus dėl socialinių garantijų ir lengvatų, apie jo teises ir galimybes konkrečiu atveju, apie pacientui reikalingas pagalbos įstaigas ir kt.;

pagalba tvarkant įvairius dokumentus;

paciento artimųjų informavimas ir konsultavimas apie pagalbos poreikį, jų įtraukimas į pagalbos procesą;

veiklos koordinavimas ir bendradarbiavimas su kitais specialistais bei institucijomis;

Vaikų psichologo konsultacijos - Maria Burkovskaya

Psichologijos studijas universitete baigęs specialistas. Teikia pagalbą psichinių, emocinių ir psichosomatinių sutrikimų turintiems vaikams bei mokiniams. Nustato vaiko asmenybės raidą trikdančius veiksnius, psichikos ar asmenybės sutrikimo priežastis. Atpažįsta neurotinių asmenybės sutrikimų (pvz., fobijas, atsiskyrimo, socialinį ir kt. nerimą, adaptacijos sutrikimus ir kt.) priežastis ir  padeda įveikti jų pasekmes. Atpažįsta psichogenines somatinių sutrikimų (pvz., tikai, mikčiojimas, enurezė, enkoprezė, virškinimo, valgymo sutrikimai ir kt.) priežastis ir padeda  įveikti jų pasekmes.

Vaikų psichiatro konsultacijos - Elena Bulanovaitė

Medicinos studijas universitete baigęs specialistas, kuris po bendro medicinos studijų kurso pasirinko vaikų gydytojos psichiatro specializaciją. Tai specialistas, kuris  konsultuoja ir gydo vaikus, turinčius raidos,
elgesio, emocinių, nuotaikos, neurozinių, psichozinių ar kitokių sutrikimų.

Psichikos sveikatos centro darbo laikas:

SUAUGUSIŲJŲ GYDYTOJA PSICHIATRĖ

Jolita Sabaliauskienė

  I II III IV V
Pacientų priėmimo laikas  08:00 – 13:00  08:00 – 13:00 14:00 – 19:00  08:00 – 13:00 08:00 – 13:00

 

VAIKŲ GYDYTOJA PSICHIATRĖ

Elena Bulanovaitė

  I II III IV V
Pacientų priėmimo laikas 16:00-19:00 16:00-19:00

 

SUAUGUSIŲJŲ MEDICINOS PSICHOLOGĖ

Aistė Jonkaitytė

  I II III IV V
Pacientų priėmimo laikas  09:00 – 13:00  09:00 – 13:00 14:00 – 19:00  09:00 – 13:00 09:00 – 13:00

VAIKŲ MEDICINOS PSICHOLOGĖ

Maria Burkovskaya

  I II III IV V
Pacientų priėmimo laikas 16:00-19:00 16:00-19:00         –  –

 

PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJA

Aistė Čerapienė

  I II III IV V
Darbo laikas  08:30 – 16:00    08:30 – 16:00     11:30 – 19:00    08:30 – 16:00 08:30 – 16:00

SOCIALINĖ DARBUOTOJA

Gražina Laurinaitienė

  I II III IV V
Darbo valandos 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30 8:00 – 15:30

NE DARBO LAIKU PRAŠOME KREIPTIS

Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas

PRIĖMIMO SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS

Skyriaus tel.: (8 46) 39 77 84

Adresas: Baltikalnio g. 10a.

 

VAIKŲ PSICHIATRIJOS SKYRIUS

Skyriaus tel.: (8 46) 40 44 21

Adresas: Puodžių g. 9.