Sveikata ir socialinė pagalba, nacionalinė ir vietinė

Naudingos nuorodos

 

Lankydamiesi pas savo šeimos gydytoją pacientai dažniausiai kreipiasi dėl konkrečių negalavimų, jaučiamų ligos simptomų ir tikisi patarimų bei gydymo. UAB „Mano šeimos gydytojas“ specialistai pagal savo kompetenciją pasiruošę padėti kiekvienam besikreipiančiam ir suteikti medicininę pagalbą.Tačiau, įsigilinus į negalavimų apinkybes, neretai paaiškėja, jog dažnai jie pasireiškia tuomet, kai pacientas išgyvena tam tikrą krizę ir jam reikalinga daugiau nei medicininė pagalba.

Dalijames nuorodomis įstaigų, kurių specialistai pasiruošę profesionaliai padėti Jums išgyventi socialines, emocines, fizines, psichologines problemas.

Visuomenės sveikatos priežiūra
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga
už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą
asmens ir visuomenės sveikatos, sveikatinimo veiklos
srityse.
http://sam.lrv.lt
Darbo laikas:
I, III 8:00-12:00, 12:45-18:00
II, IV 8:00-12:00, 12:45-17:00
V 8:00-12:00, 12:45-15:45
Vilniaus g. 33, Vilnius
Tel. +370 5 2685110
Nemokama linija ir pasitikėjimo telefonas: 8 800 66 004
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Valstybės institucija, įgyvendinanti valstybinę vartotojų
teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos, ne
maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų
veiklos priežiūros srityse, ir siekianti užtikrinti
veiksmingą vartotojų teisių apsaugą, atitinkančią
Europos Sąjungos teisės reikalavimus.
https://www.vvtat.lt/
Darbo laikas:
I-IV 8:00-12:00, 12:45-17:00
V 8:00-12:00, 12:45-15:45
Vilniaus g. 25, Vilnius
Tel. +370 5 2626751
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos
apsaugos ministerijos
Saugo žmonių sveikatą vertindama žmonėms skirtų
vaistinių preparatų kokybę, saugumą ir veiksmingumą
bei kontroliuodama rinką.
https://www.vvkt.lt/
Darbo laikas:
I-V 8:00–17:00
Žirmūnų g.139 A, Vilnius
Tel. +370 5 2639264
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos
ministerijos
Aktuali ligonių kasų informacija apie sveikatos
priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo.
https://ligoniukasa.lrv.lt/
Darbo laikas:
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
Europos a. 1, Vilnius
Tel. +370 5 2322222
Seimo sveikatos reikalų komitetas Svarsto sveikatos apsaugos srities teisės aktų projektus ir
teikia išvadas dėl jų, pagal kompetenciją atlieka
parlamentinę šio sektoriaus kontrolę, taip pat vykdo
kitus Seimo statute nustatytus Komiteto įgaliojimus.
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38377&p_k=1
Gedimino pr. 53, Vilnius
Tel. +370 5 2396060
Valstybinė teismo medicinos tarnyba Tyrimai ir ekspertizės
Mokslas
Ekspertų rengimas ir mokymai
http://www.vtmt.lt
Didlaukio g. 86E, Vilnius
Tel. +370 5 2789048
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras Pagrindinė, specializuota institucija vykdanti Lietuvos
gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligomis (viso
103 ligų) stebėseną bei nuolatos teikianti informaciją
visuomenei.
http://www.ulac.lt/
Darbo laikas:
I–IV 8.00-12.00, 12.30-16.45
V 8.00-12.00, 12.30-15.30 val.
Nugalėtojų g. 14 D, Vilnius
Tel. +370 5 2300125
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Vykdo veiklą sveikos gyvensenos skatinimo,
neinfekcinių ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų
profilaktikos, sveikatą palaikančios plėtros, poveikio
visuomenės sveikatai vertinimo, vaikų ir jaunimo
sveikatos saugos ugdymo, sveikos mitybos, maisto
saugos, fizinio aktyvumo ir kitose visuomenės srityse.
http://www.smlpc.lt
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.30−16.45
V 08.00-12.00, 12.30−15.30
Kalvarijų g. 153, Vilnius
Tel. +370 650 80324
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos ministerijos
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas:
I-IV 8:00–12:00, 12:45–17:00
V 8:00–12:00, 12:45–15:45
Kalvarijų g. 153, Vilnius
Tel. +370 5 2649676
Sveikatos priežiūros institucijos nacionaliniame lygmenyje
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Įstaigos misija – pacientų sauga. https://vaspvt.gov.lt 
Darbo laikas:
I – IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius.
Tel. (8 5) 261 5177.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Centro paskirtis – pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką
visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse,
vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.
https://nvsc.lrv.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00–17:00
V 8:00–15:45.
Kalvarijų g. 153, Vilnius.
Tel. (8 5) 264 9676.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Lietuvos Raudonasis Kryžius – valstybės pagalbininkė humanitarinėje
srityje, kurios veiklos tikslas apsaugoti žmonių gyvybes ir orumą,
palengvinti žmogiškąsias kančias ir teikti pagalbą nelaimės ištiktiems
žmonėms Lietuvoje ir už jos ribų.
https://www.redcross.lt 
Darbo laikas:
8.30 -17.30
A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius.
Tel. (370 659 71598.
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Laboratorijos paskirtis – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros
paslaugas atliekant laboratorinius tyrimus, vertinimus ir kitas
Laboratorijos nuostatuose nurodytas funkcijas.
http://www.nvspl.lt
Žolyno g. 36, Vilnius.
Tel: (8 5) 234 4003.
Valstybinė Visuomenės Sveikatos Priežiūros Tarnyba Prie
Sveikatos Apsaugos Ministerijos Sam
Informacija apie sveiką gyvenseną, ligų prevenciją, ligas ir jų gydymą. https://www.vvspt.lt
Darbo laikas:
I-IV 8.00-17:00
V 8.00-15.454
Pietų pertrauka 12.00-12.45
Kalvarijų g. 153, Vilnius.
Tel. (8-5) 277 8036.
Sveikatos priežiūros institucijos regionuose

KLAIPĖDOS APSKRITIS

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Tyrimai http://www.nvspl.lt
Darbo laikas:
I-V 8:00–17:00
Bijūnų g. 6, Klaipėda
Tel.: +370 46 383113, +370 648 45164
Respublikinis priklausomybės ligų centras Teikia medicinines, psichologines ir socialines paslaugas
asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas
ar tabaką, bei jų šeimos nariams.
http://www.nvspl.lt
Darbo laikas:
I-V 8.00–15.30
Taikos pr. 46, Klaipėda
Tel. +370 46 415025
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos
departamentas
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir
vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir valdo riziką žmonių
sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos
veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Liepų g. 17, Klaipėda
Tel. +370 46 410350
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. www.sveikatosbiuras.lt
Taikos pr. 76, Klaipėda
Taikos pr. 107-61, Klaipėda
Tel. +370 46 233361
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. www.visuomenessveikata.lt
Klaipėdos g. 11, Gargždai
Tel. +370 46 453754

 

ALYTAUS APSKRITIS

 

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija
Tyrimai http://www.nvspl.lt
Darbo laikas:
I-V 8:00–12:00
Savanorių g. 4, Alytus
Tel. +370 684 83829
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Alytaus departamentas
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Savanorių g. 4, Alytus
Tel. +370 315 51182
Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.alytausvsb.lt
Vingio g. 15A, Alytus
Tel. +370 315 51653
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.alytausrajonovsb.lt
Naujoji g. 48, Alytus
Tel. +370 687 69550

 

KAUNO APSKRITIS

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento Prienų skyrius
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
J. Brundzos g. 12A, Prienai
Tel. +370 319 51162
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento Raseinių skyrius
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Maironio g. 8, Raseiniai
Tel. +370 428 70313
Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.vsbprienai.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
Revuonos g. 4, Prienai
Tel. +370 678 79994
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.raseiniuvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
Muziejaus g. 5, Raseiniai
Tel. +370 428 70723

 

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Marijampolės departamentas
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
A. Valaičio g. 2, Marijampolė
Tel. +370 343 53332
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.marijampolesvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
Tel. +370 343 59213

PANEVĖŽIO APSKRITIS

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija
Tyrimai http://www.nvspl.lt 
Darbo laikas:
I-V 8:00–17:00
Respublikos g. 13, Panevėžys
Tel.: +370 45 596362, +370 610 31725
Respublikinis priklausomybės ligų centras Teikia medicinines, psichologines ir socialines paslaugas
asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines
medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.
https://www.rplc.lt/ 
Darbo laikas:
I-V 8.00–17.00
Elektronikos g. 6, Panevėžys
Tel. +370 45 582673
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Panevėžio departamentas
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Respublikos g. 13, Panevėžys
Tel. +370 45 596173
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Panevėžio departamento Rokiškio skyrius
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Juodupės g. 1A, Rokiškis
Tel. +370 458 71306
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.panevezysvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45-17:00
V 8:00-12.00, 12.45-15:45
Respublikos g. 68, Panevėžys
Tel. +370 45 461406
Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.paneveziorvsb.lt 
Beržų g. 50, Panevėžys
Tel. +370 45 433093
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.rsveikata.lt 
Respublikos g. 94, Rokiškis
Tel. +370 458 52055

ŠIAULIŲ APSKRITIS

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija
Tyrimai http://www.nvspl.lt 
Darbo laikas:
I-V 8:00–17:00
Dubijos g. 40, Šiauliai
Tel.: +370 41 399 879, +370 41 430 802
Respublikinis priklausomybės ligų centras Teikia medicinines, psichologines ir socialines paslaugas
asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines
medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.
https://www.rplc.lt/ 
Darbo laikas:
8.00–16.00
Daubos g. 3, Šiauliai
Tel. +370 41 45 56 44
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Šiaulių departamentas
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Vilniaus g. 229, Šiauliai
Tel. +370 41 59 63 74
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Šiaulių departamento Radviliškio skyrius
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Radvilų g. 17, Radviliškis
Tel. +370 422 51985
Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.radviliskisvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
Radvilų g. 17, Radviliškis
Tel. (8 422) 56 251
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.sveikatos-biuras.lt 
Varpo g. 9, Šiauliai
Tel. (8 41) 43 2549
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.siauliurvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.
Tel. 8 683 27 615

TELŠIŲ APSKRITIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Telšių departamento Mažeikių skyrius
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Vilniaus g. 2, Mažeikiai
Tel. +370 443 98252
Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.mazeikiuvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
Naftininkų g. 9, Mažeikiai
Tel. 8 (443) 25268

 

UTENOS APSKRITIS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Utenos departamento Visagino skyrius
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Taikos pr. 7-34, Visaginas
Tel. +370 386 74326

VILNIAUS APSKRITIS

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija
Klinikiniai tyrimai (kraujo, šlapimo ir kiti tyrimai)
Aplinkos tyrimai (vandens, maisto ir ne maisto produktų,
oro taršos cheminiai)
http://www.nvspl.lt/ 
Darbo laikas:
I-V 7:00–17:00
Žolyno g. 36, Vilnius
Tel. +370 5 234 4003
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija
Serologiniai, parazitologiniai (klinikiniai ir aplinkos) bei
entomologiniai tyrimai
http://www.nvspl.lt 
Darbo laikas:
I-V 7:00–17:00
Gėlių g. 9, Vilnius
Tel. 8 670 14159
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorija
Profesinės rizikos vertinimas
Fizikiniai tyrimai
Sveikatos mokymai
http://www.nvspl.lt 
Darbo laikas:
I-V 8:00–17:00
Antakalnio g. 10, Vilnius
Profesinės rizikos vertinimas: tel. 8 5 212 1167, 8 670 14267, 8 610 30041
Fizikiniai tyrimai: tel. (8 5) 260 8421
Sveikatos mokymai: tel. (8 5) 263 9661, 8 610 31094
Respublikinis priklausomybės ligų centras Teikia medicinines, psichologines ir socialines paslaugas
asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines
medžiagas ar tabaką, bei jų šeimos nariams.
https://www.rplc.lt/ 
Darbo laikas:
I-V 7.00–18.00
Gerosios Vilties g. 3, Vilnius
Tel. +370 5 213 7274
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Vilniaus departamentas
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Kalvarijų g. 153, Vilnius
Tel. +370 5 264 9676
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Vilniaus departamento Trakų skyrius
Įgyvendina valstybės politiką visuomenės sveikatos
priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertina ir
valdo riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis,
gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis
ligomis.
https://nvsc.lrv.lt/ 
Darbo laikas:
I, IV 8.00-17.00
II, III 8.00-18.00
V 8.00-15.45
Vytauto g. 87, Trakai
Tel. +370 528 55482
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.elektrenuvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
Taikos g. 8B, Elektrėnai
Tel. +370 659 67579
Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras
Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.trakuvsb.lt 
Darbo laikas:
I–IV 8:00-12.00, 12.45–17:00
V 8:00-12.00, 12.45–15:45
Vienuolyno g. 3-52, Trakai
Tel. +370 654 59879
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras Teikia gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
www.vilniussveikiau.lt 
Polocko g. 12–2, Vilnius
Tel. +370 5 2711244