Kada pacientas turi kreiptis į greitosios medicinos pagalbos dispečerį telefonu

 Kreipiamasi dėl GMP poreikio ir GMP brigada siunčiama iš karto kuo skubiau. Šiai reagavimo kategorijai priskiriami:

Skubus iškvietimas

1. Nelaimingi atsitikimai:
1.1. ūmūs apsinuodijimai;
1.2. žaibo ir elektros sukelti pakenkimai;
1.3. užspringimas – ūmus kvėpavimo nepakankamumas (sutrikimas), švokščiantis kvėpavimas ar patologinis seilėtekis;
1.4. įvairių lokalizacijų traumos, kai pažeistos magistralinės kraujagyslės ir yra gausus išorinis kraujavimas;
1.5. gyvūno, vabzdžio, roplio įkandimas (esant gyvybei pavojingų požymių);
1.6. ūmi alerginė reakcija (esant gyvybei pavojingų požymių);
1.7. bendras kūno atšalimas su letargijos požymiais (esant mažesnei kaip 35 0 C kūno temperatūrai);
1.8. nudegimas (esant daugiau kaip 5 proc. kūno paviršiaus ploto paviršiniam nudegimui ar daugiau kaip 3 proc. gilesniam
nudegimui);
1.9. saulės ar šilumos smūgis (esant didesnei kaip 40 0 C kūno temperatūrai, mieguistumui, sąmonės sutrikimui, vėmimui);
1.10. ilgalaikio suspaudimo sindromo atvejai;
1.11. įvairios lokalizacijos svetimkūniai (su gyvybei pavojingais požymiais).
2. Gyvybei grėsmingos būklės:
2.1. mirštant;
2.2. esant ūmiam kvėpavimo funkcijos sutrikimui (sustoju kvėpavimui, staiga atsiradus obstrukcijai, dusuliui ir kt.);
2.3. esant ūmiam širdies veiklos sutrikimui (sustojus širdžiai, sutrikus širdies ritmui, ūmiai atsiradus skausmui krūtinėje ir
kt.);
2.4. esant ūmiam kraujotakos sutrikimui, staigiam ir pavojingam kraujospūdžio sumažėjimui ar padidėjimui, galvos
svaigimui, sutrikus kalbai ar esant kitų centrinės nervų sistemos pažeidimo požymių;
2.5. ūmiai atsiradus kraujagyslių sistemos nepakankamumui (esant šaltai, drėgnai, „marmurinei odai“, staiga atšalus, išbalus
galūnėms (-ei);
2.6. staiga sutrikus sąmonei arba jos netekus;
2.7. atsiradus įvairios etiologijos traukuliams;
2.8. tirpstant galūnėms, esant parezei ar paralyžiui;
2.9. esant ūmiam, labai stipriam skausmui dėl įvairių priežasčių;
2.10. esant ūmiam regėjimo sutrikimui;
2.11. esant gausiam išoriniam kraujavimui ar įtarus vidinį kraujavimą;
2.12. esant kūno temperatūros pokyčiams: kūno temperatūra mažesnė kaip 35 0 C arba didesnė kaip 39,5 0 C;
2.13. kviečiant pas vaiką iki 1 metų amžiaus;
2.14. esant nėštumo komplikacijoms;
2.15. prasidėjus gimdymui;
2.16. pakartotinai ir gausiai vemiant ir (ar) profuziškai viduriuojant;
2.17. esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui;
2.18. prireikus skubiai pervežti iš namų ar ASPĮ, teikiančios ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, į ASPĮ,
teikiančias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai vežant reikia teikti skubiąją medicinos pagalbą.

Atidedamas iškvietimas

1. Paūmėjus lėtinėms ligoms, tačiau nesant pavojingų gyvybei požymių (jei registruojant kvietimą pavyksta tai nustatyti).

Peradresuojamas iškvietimas

1. Kai išsakomi nusiskundimai, susiję su sveikatos išsaugojimo, ligų profilaktikos, gydymo, slaugos ir kitais
sveikatos priežiūros klausimais. Pacientams rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją arba į ASPĮ, su kuria šeimos
gydytojas yra sudaręs sutartį, priėmimo-skubios pagalbos skyrių (šeimos gydytojo nedarbo metu) arba patariama telefonu, jei to
pakanka pacientui.

Patariamasis iškvietimas

Pacientas nori tik GMP paslaugas teikiančio dispečerio arbakito sveikatos priežiūros specialisto patarimų telefonu.


LR SAM Įsakymas „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų iškvietimų įvertinimo irgreitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo, 2015  m.   rugpjūčio 27  d. Nr. V-1004
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7bee4d0501b11e5a4ad9dd3e7d17706/asr

Kitos naujienos

Aktualu vairuotojams

Aktualu vairuotojams

Nuo 2024 m. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos...