Informuojame, jog Šeimos gydytojai neišduoda pažymų dėl vaiko neatvykimo į mokyklą ar darželį

Primename, kad remiantis LR SAM 2019 m. gegužės 14 d. Įsakymo Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. Įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“

nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. šeimos gydytojai ugdymo institucijoms nebeišduoda formos Nr. 094/a, kuria anksčiau buvo pateisinamas vaikų ir moksleivių neatvykimas į mokyklą ar darželį, taip pat neteikia informacijos mokykloms apie fizinio krūvio ribojimą po mokinio ligos.

Remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis, ugdymo įstaigos pačios priima sprendimus dėl vaiko praleistų pamokų ar ugdymo dienų pateisinimo pagrindimo nenaudojant formos Nr. 094/a.

Kitos naujienos