Dėl vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo

Reklamos davėjas, norėdamas organizuoti reklaminį renginį Įstaigoje, turi iš anksto suderinti reklaminio renginio Įstaigoje datą su atsakingu asmeniu. Tuo tikslu, reklamos davėjas, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu (adresu N. Uosto g. 20-3, Klaipėda) ar elektroniniu būdu į el. paštą  pateikti atsakingam asmeniui Prašymą leisti organizuoti reklaminį renginį.

Prašyme turi būti nurodyta:

4.5.1. informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);

4.5.2. reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik tos UAB „Mano šeimos gydytojas“ specialistams ar ir kitų ASP įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;

4.5.3. siūloma reklaminio renginio data ir trukmė;

4.5.4. kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;

4.5.5. reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);

4.5.6. vaistinio preparato, apie kurį numatoma teikti reklaminę informaciją, pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma (stiprumo ir farmacinės formos nereikia nurodyti, jeigu numatoma teikti reklaminę informaciją apie visus registruotus vaistinio preparato stiprumus ir farmacines formas).

Atsakingas asmuo už tinkamą prašymų dėl vaistų reklaminių renginių organizavimo registraciją, informacijos teikimą, registracijos žurnalo pildymą, saugojimą, reklaminių renginių grafiko sudarymą ir atnaujinimą: Direktoriaus pavaduotoja visuomenės sveikatai Jovita Kuzminienė, tel. 8 678 84586

Įsakymas
dėl vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo 📄

Kitos naujienos

Aktualu vairuotojams

Aktualu vairuotojams

Nuo 2024 m. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos...