Dėl pažymų apie kitoje šalyje atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina arba persirgimą COVID-19 liga

LR SAM2020 m.  gruodžio 23 d. Įsakymo Nr. V-2997 “Dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta, jog:

421. Asmeniui, siekiančiam gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, pageidaujant, ASPĮ darbuotojai į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą įveda duomenis apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, ar persirgimą COVID-19 liga, vadovaudamiesi asmens pateiktu kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotu dokumentu, patvirtinančiu paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga. Pateiktuose dokumentuose, patvirtinančiuose paskiepijimą COVD-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga, turi būti nurodyta COVID-19 vakcina, jos dozės eilės numeris, serijos numeris, skiepijimo data ir šalis, kurioje asmuo paskiepytas (jei asmuo paskiepytas COVID-19 vakcina) arba asmeniui atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas, rezultatas ir data ir tyrimą atlikusi šalis (jei asmuo persirgo COVID-19 liga), taip pat turi būti nurodytas dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, dokumento data. Dokumento kopija privalo būti patalpinta į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Pažymime, jog  dokumentas turi būti pateiktas su vertimu į lietuvių kalbą, nes, LR Valstybinės kalbos Įstatymo     4 straipsnis nustato, jog  „Visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba“. Notaro vertimo tvirtinimo nereikia.

Kitos naujienos