Dėl pažymų apie kitoje šalyje atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina arba persirgimą COVID-19 liga

LR SAM2020 m.  gruodžio 23 d. Įsakymo Nr. V-2997 “Dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta, jog:

421. Asmeniui, siekiančiam gauti ES Skaitmeninį COVID pažymėjimą, pageidaujant, ASPĮ darbuotojai į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą įveda duomenis apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 vakcina, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, ar persirgimą COVID-19 liga, vadovaudamiesi asmens pateiktu kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotu dokumentu, patvirtinančiu paskiepijimą COVID-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga. Pateiktuose dokumentuose, patvirtinančiuose paskiepijimą COVD-19 vakcina ar persirgimą COVID-19 liga, turi būti nurodyta COVID-19 vakcina, jos dozės eilės numeris, serijos numeris, skiepijimo data ir šalis, kurioje asmuo paskiepytas (jei asmuo paskiepytas COVID-19 vakcina) arba asmeniui atlikto tyrimo, kuriuo jam nustatyta COVID-19 liga, tipas, rezultatas ir data ir tyrimą atlikusi šalis (jei asmuo persirgo COVID-19 liga), taip pat turi būti nurodytas dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, dokumento data. Dokumento kopija privalo būti patalpinta į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.

Pažymime, jog  dokumentas turi būti pateiktas su vertimu į lietuvių kalbą, nes, LR Valstybinės kalbos Įstatymo     4 straipsnis nustato, jog  „Visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba“. Notaro vertimo tvirtinimo nereikia.

Kitos naujienos

Aktualu vairuotojams

Aktualu vairuotojams

Nuo 2024 m. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos...