DĖL PACIENTŲ ATSTOVAVIMO E- SVEIKATOJE ĮFORMINIMO

UAB „Mano šeimos gydytojas“ Pacientų žiniai:
Pastaruoju metu padažnėjo atvejų, kai į UAB „Mano šeimos gydytojas“ registratores
ar slaugytojas kreipiasi su prašymu vaikai, norintys turėti prieigą prie jų tėvų e-sveikatos
informacijos ir prašo, jog šeimos gydytojai sukurtų atstovavimą pacientui.
Paaiškiname, jog: Pacientas (ne jo vaikas, sutuoktinis, ar kt. asmuo) turi teisę pasirinkti ir
kaip atstovus nurodyti kitus asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo
sveikatos įrašais, esančiais ESPBI IS (peržiūrėti ir komentuoti paciento ESI įrašus, peržiūrėti
paciento skiepų kalendoriaus įrašus, peržiūrėti pacientui išduotas pažymas, peržiūrėti paciento
siuntimus, įgaliojusio paciento vardu teikti prašymus gauti pažymas, peržiūrėti ir atsakyti gautus
pranešimus, valdyti paciento įgaliojimus, apriboti prieigos prie paciento ESI teises), įskaitant teisę
atsiimti vaistus ar MPP pagal jam išduotus e. receptus. Pacientas, nurodydamas kitus jam
atstovaujančius asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo sveikatos įrašais,
esančiais ESPBI IS, pateikia šių įgaliojimų terminus, įgaliotąjį (-uosius) asmenį (-is)
identifikuojančius duomenis.
Tokį įgaliojimą Pacientas gali suteikti šiais būdais:

 1. Pacientas (kuris turi prisijungimo prie e-sistemų galimybę) – prisijungia prie Savo
  e.sveikatos paciento paskyros. Pasirinkama Paciento sritis -> Mano atstovai -> Kurti
  atstovavimą.
 2. Pacientas (kuris neturi prisijungimo prie e-sistemų galimybės) vyksta į bet kurį Registrų
  centro padalinį su savo asmens dokumentu (kartu gali vykti ir atstovas, kad padėti
  susitvarkyti) – asmens tapatybės kortele ar pasu, užpildo reikiamus dokumentus Registrų
  centre, kurie perduodami į E-sveikatą. ESPBI IS, patikrinusi, ar įvesti paciento atstovo
  asmens duomenys yra teisingi, suformuoja ir pateikia elektroninį paciento atstovo
  įgaliojimą paciento sveikatos įrašų peržiūrai.
  Nuoširdžiai prašome prie įstaigos prisirašiusių Pacientų ir jų artimųjų nesikreipti į savo
  Šeimos gydytoją su prašymu e-sveikatoje sukurti atstovavimą konkrečiam asmeniui – Šeimos
  gydytojo darbas yra Jus gydyti, tam jis mokėsi, o ne tvarkyti įgaliojimų ir atstovavimų
  dokumentus.
  Taip pat papildomai informuojame, jog: Jeigu pacientas, kuris prisijungė prie e. sveikatos
  portalo ir patvirtino savo tapatybę, yra įgaliotas peržiūrėti kito paciento ESI ar atlikti kitus su
  įgaliojusio paciento sveikata susijusius veiksmus, jis e. sveikatos portalo personalizuotoje srityje
  turi pasirinkti jam priskirtą konkretų įgaliojimą, pagal kurį atliks su e. sveikatos paslaugomis
  susijusius veiksmus.
  Pagarbiai, ir būkite sveiki,
  UAB „Mano šeimos gydytojas“ administracija

Kitos naujienos

Aktualu vairuotojams

Aktualu vairuotojams

Nuo 2024 m. vairuotojo pažymėjimo galiojimas bus susietas su vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos...