Dėl neteisėtų prašymų atlikti Covid-19 antikūnių, antigenų, PGR testus arba fiktyvios vakcinacijos nuo Covid-19

UAB „Mano šeimos gydytojas“ administracija, siekdama apsaugoti Įstaigos
darbuotojus nuo galimų neteisėtų Pacientų prašymų už atitinkamą užmokestį padaryti fiktyvų įrašą
Paciento sveikatos istorijoje apie atliktą vakcinaciją nuo Covid-19 neatliekant vakcinacijos (pvz.
išpilant lauk vakciną) arba nuo atvejų, kai atlikti Covid-19 antikūnių ar antigenų ar PGR tyrimo
atvyksta kitas asmuo (ne tas asmuo, kurio asmens dokumentas pateikiamas), informuoja Įstaigos
Pacientus:

 1. Pacientui atvykus į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, pagal pateiktą asmens tapatybę
  patvirtinantį dokumentą – asmens tapatybės kortelę arba pasą – nustatoma Paciento
  tapatybė. Asmens tapatybė identifikuojama pažiūrėjus į nuotrauką pateiktame
  dokumente ir paprašius Paciento trumpam nuleisti apsauginę kaukę. Asmens tapatybę
  patvirtinantys dokumentai yra:
  Lietuvos Respublikos piliečiams:
   LR piliečio pasas
   Asmens tapatybės kortelė
  Užsienio šalių piliečiams:
   Užsienio valstybės piliečio pasas ar jį atitinkantis kelionės dokumentas, skirtą vykti
  į užsienio valstybę
   Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje.
  Jokie kiti dokumentai asmens tapatybės nustatymui nėra priimami (pvz. vairuotojo
  pažymėjimas, pensininko pažymėjimas ar pan.)
 2. Identifikavus pacientą – t.y. nustačius, jog atvykęs asmens sveikatos priežiūros paslaugai
  gauti asmuo yra tas pats, kurio asmens dokumentas yra pateiktas registratorei ar
  slaugytojai, tęsiamas paslaugos suteikimo registravimas e. sveikatos portale – antikūnių
  ar antigenų tyrimui arba vakcinacijai.
 3. Jeigu Registratorė ar Slaugytoja nustato, jog atvykęs asmuo pateikė ne savo asmens
  dokumentą, darbuotoja nedelsiant telefonu informuoja apie nustatytą faktą įstaigos
  administraciją ir iškviečia į padalinį policiją, tel. Nr.112.
  Tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, jog Įstaigos darbuotojas atliko neteisėtus veiksmus pagal
  Paciento prašymą už atitinkamą užmokestį ir padarė fiktyvų įrašą Paciento sveikatos istorijoje apie
  atliktą vakcinaciją nuo Covid-19 neatliekant vakcinacijos (pvz. išpilant lauk vakciną) arba atliko
  Covid-19 antikūnių ar antigenų ar PGR tyrimus kitam asmeniui, nei pateiktas asmens tapatybės
  dokumentas, darbuotojas būtų atleistas iš užimamų pareigų pagal LR darbo Kodekso 58 str.
  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės už šiurkštų darbo
  pareigų pažeidimą – darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika ir
  apie šį faktą informuotos teisėsaugos institucijos.
  Papildomai informuojame, jog LR Baudžiamasis Kodeksas numato baudžiamąją
  atsakomybę už dokumento suklastojimą: 300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar
  disponavimas suklastotu dokumentu: „Tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą
  dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė,
  panaudojo ar realizavo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų“;
  304 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą: „Tas, kas
  siekdamas gauti dokumentą ar suklastoto dokumento tikrumo patvirtinimą pateikė įstaigai ar
  tarnautojui melagingą informaciją, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais
  darbais arba bauda, arba areštu.
  Saugokime savo darbą, gerbkime vieni kitus.
  UAB „Mano šeimos gydytojas“ administracija

Kitos naujienos