Dažnai užduodami klausimai

Kas gali išduoti siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai, kurią apmoka ligonių kasos?

Siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai išduoda šeimos gydytojas konsultacijos su pacientu metu.

Pacientas norėdamas gauti siuntimą pas antrinio lygio specialistą turi užsiregistruoti naudojantis išankstine pacientų registracijos sistema (IPR IS) https://ipr.esveikata.lt/ arba telefonu 8 46 322 422

Siuntimas specialisto konsultacijai išduodamas ne pagal paciento norą, o pagal poreikį, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.

 

-Kiek laiko galioja siuntimas pas gydytoją specialistą?

Siuntimo galiojimo laikas skaičiuojamas nuo jo išrašymo dienos iki paciento užregistravimo gydytojo specialisto priėmimui arba įregistravimo į eilę gydytojo specialisto paslaugoms gauti.

Pas gydytoją specialistą dėl konsultacijos reikia užsiregistruoti per 180 kalendorinių dienų – tiek laiko galioja siuntimas.

 

– Ar reikalingas šeimos gydytojo siuntimas pakartotinei gydytojo specialisto konsultacijai?

Siuntimas nereikalingas. Šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo siuntimas pas gydytoją specialistą reikalingas tik pirmajam apsilankymui paciento, kuris bus stebimas pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis sveikatos būklės stebėjimo tvarką (SAM įsakymas). Gydytojui specialistui patvirtinus ilgalaikės stebėsenos poreikį, pacientas toliau lankosi pas gydytoją specialistą, o siuntimas galioja visą laikotarpį, kol vykdoma ilgalaikė stebėsena dėl lėtinės ligos.

 

-Ar reikalingas siuntimas pas gydytoją specialistą, kuris stebi lėtine liga sergantį pacientą?

Šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo siuntimas pas gydytoją specialistą reikalingas tik pirmajam apsilankymui paciento, kuris bus stebimas pagal Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis sveikatos būklės stebėjimo tvarką (SAM įsakymas). Gydytojui specialistui patvirtinus ilgalaikės stebėsenos poreikį, pacientas toliau lankosi pas gydytoją specialistą, o siuntimas galioja visą laikotarpį, kol vykdoma ilgalaikė stebėsena dėl lėtinės ligos.

-Kokias atvejais į gydytoją specialistą galima kreiptis be siuntimo?

  • Kai asmuo lankosi dėl tos pačios priežasties pas tą patį specialistą arba jam skirtas ilgalaikis stebėjimas (dispanserizacija pagal Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus);
  • Kai asmuo kreipiasi į gydytoją dermatovenerologą (dėl odos ir venerinių ligų), tik svarbu įsitikinti, kad šis specialistas dirba gydymo įstaigoje, pasirašiusioje sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK); 
  • Įstaigoje, prie kurios asmuo yra prisirašęs, galima be jokių siuntimų registruotis pas odontologą ir kreiptis dėl psichikos sveikatos priežiūros paslaugų.
  • Gydytojo siuntimas neprivalomas kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, kai reikalinga skubi pagalba. Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas, vadovaudamasis LR sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Gydytojui nustačius, kad paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

 Po darbo valandų, ne darbo ir švenčių dienomis prašome kreiptis: Klaipėdos vaikų ligoninės priėmimo skyrius adresas: K. Donelaičio g. 7 ,Klaipėda arba Klaipėdos universitetinės ligoninės priėmimo skyrius adresas: Liepojos g. 41, Klaipėda

 

-Ar turint siuntimą bet kur galiu gauti antrinio lygio specialisto konsultaciją?

Pacientas gali pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Svarbu tik kreiptis į įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa dėl šių paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo.

 

-Per kiek laiko šeimos gydytojas turi išduoti siuntimą? 

Siuntimas specialisto konsultacijai išduodamas vizito pas šeimos gydytoją metu. Patekti pas šeimos gydytoją pacientas gali per 7 dienas. Gydytojo atostogų metu ar didelių pacientų srautų metu, laukimo eilės pagal IPR registruotų vizitų ataskaitą yra apie 15 dienų.