Atstovavimas pacientui

Jei pacientui pačiam sunku/ negali atlikti veiksmų, susijusių su jo sveikatos įrašais, esančiais e-sveikatoje, pacientas turi teisę pasirinkti ir kaip atstovus nurodyti kitus asmenis, kuriuos įgalioja atlikti šiuos veiksmus e-sveikatoje:

  • atstovauti pacientą išankstinėje pacientų registracijos sistemoje;
  • pateikti ir peržiūrėti receptų užsakymus vaistinėms;
  • atsiimti vaistus ar medicinos pagalbos priemones pagal išduotus e. receptus;
  • peržiūrėti ir komentuoti paciento sveikatos istorijos (ESI) įrašus;
  • peržiūrėti paciento siuntimus;
  • peržiūrėti paciento skiepų kalendoriaus įrašus;
  • peržiūrėti ir atsisiųsti paciento EU Skaitmeninius COVID pažymėjimus;
  • peržiūrėti ir atsakyti gautus sveikatos priežiūros specialistų pranešimus ir kt.

Pacientai ir jų artimieji dėl prašymo e-sveikatoje sukurti atstovavimą neturi kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytoją ar administraciją. Tai gali atlikti pats pacientas arba įgaliota institucija.

Atstovavimo sukūrimas e-sveikatoje

  • Turint prisijungimo prie e-sveikatos galimybę pacientas prisijungia prie savo e. sveikatos paskyros. Pasirenkama: Paciento sritis -> Mano atstovai -> Kurti atstovavimą.
  • Neturint prisijungimo prie e-sveikatos galimybės pacientas (jei reikia kartu su atstovu) vyksta į bet kurį Registrų centro padalinį užpildyti reikiamus dokumentus, kurie bus perduodami į e-sveikatą. Su savimi reikia turėti savo ir atstovo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. E-sveikatos informacinė sistema patikrina paciento atstovo asmens duomenis ir suformuoja bei pateikia elektroninį paciento atstovo įgaliojimą paciento sveikatos įrašų peržiūrai.

Kitais klausimais patogiausia atstovavimo įforminimo priemonė – notarinis įgaliojimas.