mano seimos gydytojas klaipeda daktaras medicina

Keitėsi įkainiai už mokamas paslaugas, kurių nedengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, bei neprisiregistravusiems ir/ar neturintiems privalomojo sveikatos draudimo

UAB “MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS”
Įm. Kodas 141891594, N. Uosto g. 20-3, Klaipėda Tel. (8-46) 277 522
TVIRTINU
Direktorė
Rūta Radzevičienė-Jurgutė
2017-11-15
Įkainiai už mokamas paslaugas, kurių nedengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, bei neprisiregistravusiems ir/ar neturintiems privalomojo sveikatos draudimo
1. PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAS
Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį 10,00
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas 14,00
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas (jei išrašus iš Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų centrų surenka įstaiga) 17,00
Sveikatos tikrinimas ginklui gauti (Forma Nr. 049/a) 35,00
2. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ RŪŠYS, UŽ KURIAS MOKA PATS DARBUOTOJAS,DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS
Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Dirbant
Vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas                                                                                                (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 19,50
Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                           (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 13,50
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 10,70
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 9,50
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 7,00
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 7,50
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 11,50
Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 7,50
Darbuotojams, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų                                                                                                            (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 2,50
Aviacijos darbuotojų (*aviacijos darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 102,00 Eur, dalinės medicininės ekspertizės kaina – 46,50 Eur.                                                                                                                      (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 102,00* / 46,50*
Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavbedžių                                                                                                        (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija) 43,50
Pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja – pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą                                                                                                      (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija) 50,00
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu                                                                                                                                                   (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija) 54,00
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą        (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija) 66,00
Ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą                                                                          (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija) 66,00
Skraidančiojo aviacijos personalo – pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą                                                     (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija) 80,00
Narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą                                                                                                                                                       (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija) 62,00
Pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas 7,50
3. KITOS MOKAMOS PASLAUGOS
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
BPG konsultacija (I-asis priėmimas) 35,00
Pediatro konsultacija (I-asis priėmimas) 35,00
Pakartotina paciento (BPG ar Pediatro) konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėnesio laikotarpyje 20,00
BPG konsultacija neplanine tvarka 20,00 50,00
Ausų plovimas be šeimos gydytojo paskyrimo 6,00 15,00
Žaizdų perrišimas 1,00 3,00
Žaizdų perrišimas, su brangesniais įstaigos medikamentais ir tvarsliava 1,50 6,00
Vaistų leidimas be šeimos gydytojo paskyrimo
Į raumenis 1,50 3,00
Į veną 3,00 4,50
Lašinė į veną (išskyrus slaugytojo procedūras namuose arba paskyrus gydytojui) (medikamentų kainos neįskaičiuotos) 4,50 / 1 vnt
Tuberkulino mėginys (Mantu reakcija) ne rizikos grupės asmenims 4,50 6,00
EKG atidavimas išsinešimui 4,50 6,00
Pažymų, siuntimų dublikatų pas specialistus perrašymas dėl paciento kaltės 7,50 7,50
* Rašytinė informacija (Forma Nr. 027/a) Išrašas iš medicininių dokumentų Formos Nr.027/a išdavimas pareigūnams nemokamas 7,50 10,50
* Rašytinė informacija (Forma Nr. 046/a) Medicininis pažymėjimas 7,50 10,50
* Rašytinė informacija (Forma Nr. E213) 30,00 60,00
* Rašytinė informacija (Forma Nr.082/a) 10,00 15,00
Asmens medicininė knygelė (Forma Nr. 048/a) 3,00 3,00
Skiepijimų pasas (Forma Nr. 063/a) 3,00 3,00
Kopijavimas mažiau kaip  10 lapų 0,15 /1lapas 0,30/1lapas
Kopijavimas daugiau kaip 10 lapų 0,10/1lapas 0,15/1lapas
Sterilus šlapimo indelis 0,60 1,00
Prirašymo dokumentų tvarkymas 0,30
Prirašymo dokumentų tvarkymas, jei asmuo pasirenka PASPĮ anksčiau nei po 6 mėn (nuotata netaikoma LR bendrojo lavinimo ir perofesinių mokyklų moksleiviams bei aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams studijų laikotarpiu anksčiau nei po 6 mėn. pasirenkantiems kitą PASPĮ. 3,00
* PASTABA:  Rašytinė informacija mokama remiantis 2011-05-20 LR SAM  įsakymu Nr. V-506 “DĖL RAŠYTINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT IR KONFIDENCIALIĄ, APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS TEIKIMO IR ŠIOS PASLAUGOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”
4. BEDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas skubos tvarka darbo dienomis 2,10
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas 4,50 7,50
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas 1,00 3,00
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (su įstaigos steriliu indeliu) 2,80 4,00
Antikūnų  nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus (nėščiosios) 4,50 9,00
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) 1,50 3,00
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas 3,00 4,50
Kirminų kiaušinėlių (spalinių) nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu 3,00 4,50
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatų tepinėlyje 3,00 4,50
Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose 3,00 4,50
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose 4,50 6,00
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (programa)
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas 4,50 7,50
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (Leukograma) 4,50 7,50
Moters lyties organų išsskyrų mikroskopija 4,50 7,50
Strep A testas (vaikai 2-7 metų) 3,00 4,50
Strep A testas 2,50
Rh antikūniai 3,60
5. BIOCHEMINIAI TYRIMAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT) 4,50 6,00
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT) 4,50 6,00
Bilirubinas bendras 4,50 6,00
Gamaglutamiltransferazė (GGT) 4,50 6,00
Geležis 4,50 6,00
Kalis 2,80 4,50
Kreatininas 2,80 4,50
Natris 2,80 4,50
Šarminė fosfatazė 4,50 6,00
Šlapalas (UREA) 4,50 6,00
Mikroalbuminas (diabetikams) šlapime 2,80 4,50
Mikroalbuminas šlapime 4,50 6,00
a  – amilazė 4,50 9,00
Albuminas 4,50 9,00
Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas 7,50 10,50
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu 7,50 10,50
Bendras baltymas 4,50 7,50
Bilirubinas tiesioginis 4,50 7,50
C  reaktyvusis baltymas (CRB) (skubus) 7,50 10,50
C  reaktyvusis baltymas (CRB) (lėtinės ligos, neskubus) 3,00 6,00
Cholesterolis 1,50 4,50
Chloras 4,50 7,50
MTL (β) cholesterolis 2,70 6,00
Trigliceridai 1,80 5,00
DTL (α) cholesterolis 2,00 5,20
Feritinas 7,50 10,50
Fosforas 4,50 7,50
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) (PROGRAMA)
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) 10,50 13,10
Gliukozė 1,20 4,50
Gliukozė serume (po 2 val.) (GTT) 3,00 6,00
Kalcis bendras 4,50 7,50
Kalcis jonizuotas 4,50 7,50
p-amilazė 8,00 11,00
Kreatinkinazė (CK) 9,00 12,00
Magnis 4,50 7,50
LDH 4,50 7,50
Lipazė 3,50 5,00
Branduolio antigenų antikūnai (ANA) 10,20 15,00
Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai (ANCA) 10,80 16,00
Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas 7,50 10,50
Šlapimo rūgštis 4,50 7,50
Transferinas 13,00 16,00
Trigliceridai 1,80 5,00
Lipidograma (PROGRAMA) 8,10 11,00
Varis 8,00 11,50
Vitaminas B12 21,00 36,00
H. Pylori antikūniai 5,90 8,30
Litis 5,50 8,30
6. KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL), SPA, INR (prieš operaciją) 15,00
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL) 6,00 8,70
Protrombino laiko tyrimas (SPA, INR) (12 kartų/metus)
Protrombino laiko tyrimas (SPA, INR) 7,50 10,20
Fibrinogenas 5,20 8,50
Troponinas 17,40 20,00
7. IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI
HORMONŲ TYRIMAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Laisvas tiroksinas (LT4) (FT4) 8,00 10,20
Tireotropinis hormonas (TTH) 8,70 12,00
Laisvas trijodtironinas (LT3) 10,20 12,00
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) 12,00 13,50
Tiroglobulinas 12,00 13,50
Trijodtironinas (T3) 12,00 13,50
Estradiolis (E2) 12,00 13,50
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) 10,20 12,00
Kortizolis 10,20 12,00
Chorioninis gonadotropinas (HCG) 13,50 15,00
Liuteinizuojantis hormonas (LH) 12,00 13,50
Parathormonas 13,50 15,00
Progesteronas (PG) 12,00 13,50
Prolaktinas (PRL) 12,00 13,50
Testosteronas 12,00 13,50
SHBG 8,70 10,70
DHEASOU 8,30 10,50
8. VĖŽINIAI ŽYMENYS
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Prostatai specifinis antigenas (PSA) PROGRAMA, PO OPERACIJOS
Prostatai specifinis antigenas (PSA) 12,00 13,50
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) 12,00 15,00
Laisvas PSA 10,20 13,50
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS) 35,00 45,00
Vėžio žymuo AFP (alfa fetaproteinas) 13,50 15,00
Vėžio žymuo CA 125  (kiaušidžių) 13,50 15,00
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) 15,00 16,00
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) 13,50 15,00
Vėžio žymuo CA 72-4 (plaučių) 14,00 15,50
9. KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Imunoglobulinai A 13,50 15,00
Imunoglobulinai G 13,50 15,00
Imunoglobulinai M 13,50 15,00
Kaulų apykaitos žymuo Osteokalcinas N-MID 22,00 25,00
Kaulų rezorbcijos žymuo beta kryžminės jungtys (β CrossLaps) 22,00 25,00
P1NP 19,00 20,50
Prenatalinės rizikos įvertinimas 1-ame arba 2-ame nėštumo trimestre 48,00 50,00
Vitaminas D3 25,00 29,00
10. INFEKCINIAI ŽYMENYS
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai 12,00 13,50
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai 12,00 13,50
Chlamydia pneumoniae IgG 12,00 13,50
Chlamydia pneumoniae IgM 15,00 17,00
Citomegalo viruso (CMV) IgG 13,50 15,00
Citomegalo viruso (CMV) IgM 13,50 15,00
Erkinis encefalitas IgG 13,50 15,00
Erkinis encefalitas IgM 13,50 15,00
Helicobacter pylori IgG 12,00 13,50
Hepatito A viruso antikūnai (anti – HAV) 17,00 18,00
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai 12,00 13,50
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas 7,50 9,00
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai 7,50 9,00
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai 12,00 13,50
Mycoplasma pneumoniae IgG 15,00 17,00
Mycoplasma pneumoniae IgM 15,00 17,00
RPR reakcija (nėščiosios)
RPR reakcija 4,50 5,90
ŽIV
ŽIV SU SERTIFIKATU (galiojantis Rusijos Federacijoje) 10,50 15,00
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai 9,00 10,50
Toxoplasma gondii IgG 12,00 13,50
Toxoplasma gondii IgM 12,00 13,50
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu 9,00 9,00
Pneumokoko IgG 10,50 12,50
Pneumokoko IgM 10,50 12,50
Vėjaraupių IgG 9,50 11,50
Vėjaraupių IgM 11,50 13,50
Raudonukės IgG 10,50 12,50
Raudonukės IgM 12,50 14,50
11. INFEKCINIAI ŽYMENYS
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Bendras IgE 12,00 13,50
Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą) 13,50 15,00
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų) 46,50 55,00
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) 64,00 70,00
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų) 55,50 62,00
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) 65,00 70,00
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų) 56,00 62,00
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (27 specifikų) 58,00 65,00
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų) 70,00 76,00
Vabzdžių nuodų rinkinys 35,00 42,00
Vaikams alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų) 56,00 62,00
12. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti (SKATINAMOJI)
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti 7,50 12,00
Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti 9,00 13,50
Išmatų pasėlis 20,00
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas (SKATINAMOJI)
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas 13,50 17,50
Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas 15,00 19,00
Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas (jei “išauga” bakterijos) 28,00 35,00
13. CITOLOGINIAI TYRIMAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Gimdos kaklelio citologinio tepinėlis (PROGRAMA)
Gimdos kaklelio citologinis tepinėlis 12,00 15,00
Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas (su terpe) 29,00 45,00
14. KITI TYRIMAI
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Asmens profilaktinė programa vyrams 58,00 67,00
Asmens profilaktinė programa vyrams 65,00 73,00
Išplėstinė programa vyrams 87,00 96,00
Išplėstinė programa moterims 125,00 135,00
15. VAKCINOS
Kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimą Neprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Erkinio encefalito vakcina TICOVAC 0,5 32,00 38,00
Erkinio encefalito vakcina TICOVAC 0,25 29,00 35,00
Vakcina nuo vėjaraupių VARILIX 50,00 56,00
Peroralinė žmogaus rotaviruso vakcina ROTARIX 85,00 90,00
Žmogaus papilomos viruso vakcina CERVARIX 150,00 160,00
Pneumokokinė vakcina PNEUMO 23 38,00 45,00
Pneumokokinė vakcina PREVENAR 13 75,00 85,00
Vakcina nuo gripo INFLUVAC 8,50 10,00
Vakcina BEXERO 115,00 125,00
Posted in Uncategorized.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.