mano seimos gydytojas klaipeda daktaras medicina

Keitėsi įkainiai už mokamas paslaugas, kurių nedengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, bei neprisiregistravusiems ir/ar neturintiems privalomojo sveikatos draudimo

UAB “MANO ŠEIMOS GYDYTOJAS”
Įm. Kodas 141891594, N. Uosto g. 20-3, Klaipėda Tel. (8-46) 277 522
TVIRTINU
Direktorė
Rūta Radzevičienė-Jurgutė
2017-11-15
Įkainiai už mokamas paslaugas, kurių nedengia privalomojo sveikatos draudimo fondas, bei neprisiregistravusiems ir/ar neturintiems privalomojo sveikatos draudimo
1. PROFILAKTINIAI SVEIKATOS PATIKRINIMAS
Paslaugos pavadinimasKaina, Eur
Sveikatos tikrinimas vykstantiems į užsienį10,00
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas14,00
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas (jei išrašus iš Psichikos sveikatos ir Priklausomybės ligų centrų surenka įstaiga)17,00
Sveikatos tikrinimas ginklui gauti (Forma Nr. 049/a)35,00
2. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ RŪŠYS, UŽ KURIAS MOKA PATS DARBUOTOJAS,DARBDAVYS AR KITI FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS
Paslaugos pavadinimasKaina, Eur
Dirbant
Vairuotojų profesionalų sveikatos tikrinimas                                                                                                (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)19,50
Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimas                                                                                           (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)13,50
Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)10,70
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)9,50
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)7,00
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)7,50
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)11,50
Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą, sveikatos tikrinimas                                                                                    (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)7,50
Darbuotojams, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų                                                                                                            (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)2,50
Aviacijos darbuotojų (*aviacijos darbuotojų visapusiškos medicinos ekspertizės kaina – 102,00 Eur, dalinės medicininės ekspertizės kaina – 46,50 Eur.                                                                                                                      (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)102,00* / 46,50*
Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavbedžių                                                                                                        (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2014-12-22 įsakymo V-1393 redakcija)43,50
Pareigūnų – pagal Aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus; pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja – pagal Aprašo 1 priedo 1 punktą                                                                                                      (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)50,00
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą vykdo organizuotas ginkluotas (specialiąsias) operacijas ne karo metu                                                                                                                                                   (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)54,00
Pareigūnų, kurie pagal pareigybės aprašymą atlieka objektų patikrą, kurios tikslas – aptikti, nustatyti ir neutralizuoti ginklus ir (ar) šaudmenis, sprogstamąsias medžiagas ir (ar) užtaisus – pagal Aprašo 2 priedo 8 punktą        (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)66,00
Ugniagesių gelbėtojų, dirbančių kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 3 punktą                                                                          (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)66,00
Skraidančiojo aviacijos personalo – pagal Aprašo 2 priedo 4 punktą                                                     (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)80,00
Narų, dirbančių po vandeniu su autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtu oru aparatu – pagal Aprašo 2 priedo 5 punktą                                                                                                                                                       (LR SAM 2000-05-31 įsakymas Nr.301 (LR SAM 2015-12-23 įsakymo V-1500 redakcija)62,00
Pareigūnų neeilinis sveikatos tikrinimas7,50
3. KITOS MOKAMOS PASLAUGOS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
BPG konsultacija (I-asis priėmimas)35,00
Pediatro konsultacija (I-asis priėmimas)35,00
Pakartotina paciento (BPG ar Pediatro) konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėnesio laikotarpyje20,00
BPG konsultacija neplanine tvarka20,0050,00
Ausų plovimas be šeimos gydytojo paskyrimo6,0015,00
Žaizdų perrišimas1,003,00
Žaizdų perrišimas, su brangesniais įstaigos medikamentais ir tvarsliava1,506,00
Vaistų leidimas be šeimos gydytojo paskyrimo
Į raumenis1,503,00
Į veną3,004,50
Lašinė į veną (išskyrus slaugytojo procedūras namuose arba paskyrus gydytojui) (medikamentų kainos neįskaičiuotos)4,50 / 1 vnt
Tuberkulino mėginys (Mantu reakcija) ne rizikos grupės asmenims4,506,00
EKG atidavimas išsinešimui4,506,00
Pažymų, siuntimų dublikatų pas specialistus perrašymas dėl paciento kaltės7,507,50
*Rašytinė informacija (Forma Nr. 027/a) Išrašas iš medicininių dokumentų Formos Nr.027/a išdavimas pareigūnams nemokamas7,5010,50
*Rašytinė informacija (Forma Nr. 046/a) Medicininis pažymėjimas7,5010,50
*Rašytinė informacija (Forma Nr. E213)30,0060,00
*Rašytinė informacija (Forma Nr.082/a)10,0015,00
Asmens medicininė knygelė (Forma Nr. 048/a)3,003,00
Skiepijimų pasas (Forma Nr. 063/a)3,003,00
Kopijavimas mažiau kaip  10 lapų0,15 /1lapas0,30/1lapas
Kopijavimas daugiau kaip 10 lapų0,10/1lapas0,15/1lapas
Sterilus šlapimo indelis0,601,00
Prirašymo dokumentų tvarkymas0,30
Prirašymo dokumentų tvarkymas, jei asmuo pasirenka PASPĮ anksčiau nei po 6 mėn (nuotata netaikoma LR bendrojo lavinimo ir perofesinių mokyklų moksleiviams bei aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams studijų laikotarpiu anksčiau nei po 6 mėn. pasirenkantiems kitą PASPĮ.3,00
* PASTABA:  Rašytinė informacija mokama remiantis 2011-05-20 LR SAM  įsakymu Nr. V-506 “DĖL RAŠYTINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT IR KONFIDENCIALIĄ, APIE PACIENTĄ IR JAM SUTEIKTAS PASLAUGAS TEIKIMO IR ŠIOS PASLAUGOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”
4. BEDRAKLINIKINIAI, IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas skubos tvarka darbo dienomis2,10
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas4,507,50
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas1,003,00
Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (su įstaigos steriliu indeliu)2,804,00
Antikūnų  nustatymas, naudojant standartinius eritrocitus (nėščiosios)4,509,00
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis)1,503,00
Išmatų tepinėlio mikroskopinis tyrimas3,004,50
Kirminų kiaušinėlių (spalinių) nustatymas išmatose lipnios plėvelės metodu3,004,50
Kirminų kiaušinėlių nustatymas išmatų tepinėlyje3,004,50
Pirmuonių ir jų cistų nustatymas išmatose3,004,50
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose4,506,00
Slapto kraujavimo nustatymas išmatose (programa)
Kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas4,507,50
Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (Leukograma)4,507,50
Moters lyties organų išsskyrų mikroskopija4,507,50
Strep A testas (vaikai 2-7 metų)3,004,50
Strep A testas2,50
Rh antikūniai3,60
5. BIOCHEMINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Alaninaminotransferazė (ALAT, GPT)4,506,00
Aspartataminotransferazė (ASAT, GOT)4,506,00
Bilirubinas bendras4,506,00
Gamaglutamiltransferazė (GGT)4,506,00
Geležis4,506,00
Kalis2,804,50
Kreatininas2,804,50
Natris2,804,50
Šarminė fosfatazė4,506,00
Šlapalas (UREA)4,506,00
Mikroalbuminas (diabetikams) šlapime2,804,50
Mikroalbuminas šlapime4,506,00
a  – amilazė4,509,00
Albuminas4,509,00
Antistreptolizinas-O (ASO)-kiekybinis tyrimas7,5010,50
Baltymų frakcijų nustatymas elektroforezės būdu7,5010,50
Bendras baltymas4,507,50
Bilirubinas tiesioginis4,507,50
C  reaktyvusis baltymas (CRB) (skubus)7,5010,50
C  reaktyvusis baltymas (CRB) (lėtinės ligos, neskubus)3,006,00
Cholesterolis1,504,50
Chloras4,507,50
MTL (β) cholesterolis2,706,00
Trigliceridai1,805,00
DTL (α) cholesterolis2,005,20
Feritinas7,5010,50
Fosforas4,507,50
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) (PROGRAMA)
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)10,5013,10
Gliukozė1,204,50
Gliukozė serume (po 2 val.) (GTT)3,006,00
Kalcis bendras4,507,50
Kalcis jonizuotas4,507,50
p-amilazė8,0011,00
Kreatinkinazė (CK)9,0012,00
Magnis4,507,50
LDH4,507,50
Lipazė3,505,00
Branduolio antigenų antikūnai (ANA)10,2015,00
Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai (ANCA)10,8016,00
Reumatoidinis faktorius (RF) –kiekybinis tyrimas7,5010,50
Šlapimo rūgštis4,507,50
Transferinas13,0016,00
Trigliceridai1,805,00
Lipidograma (PROGRAMA)8,1011,00
Varis8,0011,50
Vitaminas B1221,0036,00
H. Pylori antikūniai5,908,30
Litis5,508,30
6. KRAUJO KREŠĖJIMO RODIKLIAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL), SPA, INR (prieš operaciją)15,00
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)6,008,70
Protrombino laiko tyrimas (SPA, INR) (12 kartų/metus)
Protrombino laiko tyrimas (SPA, INR)7,5010,20
Fibrinogenas5,208,50
Troponinas17,4020,00
7. IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI
HORMONŲ TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Laisvas tiroksinas (LT4) (FT4)8,0010,20
Tireotropinis hormonas (TTH)8,7012,00
Laisvas trijodtironinas (LT3)10,2012,00
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO)12,0013,50
Tiroglobulinas12,0013,50
Trijodtironinas (T3)12,0013,50
Estradiolis (E2)12,0013,50
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)10,2012,00
Kortizolis10,2012,00
Chorioninis gonadotropinas (HCG)13,5015,00
Liuteinizuojantis hormonas (LH)12,0013,50
Parathormonas13,5015,00
Progesteronas (PG)12,0013,50
Prolaktinas (PRL)12,0013,50
Testosteronas12,0013,50
SHBG8,7010,70
DHEASOU8,3010,50
8. VĖŽINIAI ŽYMENYS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Prostatai specifinis antigenas (PSA) PROGRAMA, PO OPERACIJOS
Prostatai specifinis antigenas (PSA)12,0013,50
Karcinoembrioninis antigenas (CEA)12,0015,00
Laisvas PSA10,2013,50
Navikų polipeptido specifinis antigenas (TPS)35,0045,00
Vėžio žymuo AFP (alfa fetaproteinas)13,5015,00
Vėžio žymuo CA 125  (kiaušidžių)13,5015,00
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų)15,0016,00
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos)13,5015,00
Vėžio žymuo CA 72-4 (plaučių)14,0015,50
9. KITI IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Imunoglobulinai A13,5015,00
Imunoglobulinai G13,5015,00
Imunoglobulinai M13,5015,00
Kaulų apykaitos žymuo Osteokalcinas N-MID22,0025,00
Kaulų rezorbcijos žymuo beta kryžminės jungtys (β CrossLaps)22,0025,00
P1NP19,0020,50
Prenatalinės rizikos įvertinimas 1-ame arba 2-ame nėštumo trimestre48,0050,00
Vitaminas D325,0029,00
10. INFEKCINIAI ŽYMENYS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnai12,0013,50
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnai12,0013,50
Chlamydia pneumoniae IgG12,0013,50
Chlamydia pneumoniae IgM15,0017,00
Citomegalo viruso (CMV) IgG13,5015,00
Citomegalo viruso (CMV) IgM13,5015,00
Erkinis encefalitas IgG13,5015,00
Erkinis encefalitas IgM13,5015,00
Helicobacter pylori IgG12,0013,50
Hepatito A viruso antikūnai (anti – HAV)17,0018,00
Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai12,0013,50
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas7,509,00
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai7,509,00
Hepatito C viruso (HCV) antikūnai12,0013,50
Mycoplasma pneumoniae IgG15,0017,00
Mycoplasma pneumoniae IgM15,0017,00
RPR reakcija (nėščiosios)
RPR reakcija4,505,90
ŽIV
ŽIV SU SERTIFIKATU (galiojantis Rusijos Federacijoje)10,5015,00
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnai9,0010,50
Toxoplasma gondii IgG12,0013,50
Toxoplasma gondii IgM12,0013,50
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu9,009,00
Pneumokoko IgG10,5012,50
Pneumokoko IgM10,5012,50
Vėjaraupių IgG9,5011,50
Vėjaraupių IgM11,5013,50
Raudonukės IgG10,5012,50
Raudonukės IgM12,5014,50
11. INFEKCINIAI ŽYMENYS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Bendras IgE12,0013,50
Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą)13,5015,00
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)46,5055,00
Įkvepiamųjų alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų)64,0070,00
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)55,5062,00
Maisto alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų)65,0070,00
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)56,0062,00
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (27 specifikų)58,0065,00
Mišrių alergenui specifinių IgE nustatymas (36 specifikų)70,0076,00
Vabzdžių nuodų rinkinys35,0042,00
Vaikams alergenui specifinių IgE nustatymas (20 specifikų)56,0062,00
12. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti (SKATINAMOJI)
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti7,5012,00
Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti9,0013,50
Išmatų pasėlis20,00
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas (SKATINAMOJI)
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas13,5017,50
Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas15,0019,00
Šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas (jei “išauga” bakterijos)28,0035,00
13. CITOLOGINIAI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Gimdos kaklelio citologinio tepinėlis (PROGRAMA)
Gimdos kaklelio citologinis tepinėlis12,0015,00
Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas (su terpe)29,0045,00
14. KITI TYRIMAI
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Asmens profilaktinė programa vyrams58,0067,00
Asmens profilaktinė programa vyrams65,0073,00
Išplėstinė programa vyrams87,0096,00
Išplėstinė programa moterims125,00135,00
15. VAKCINOS
KodasPaslaugos pavadinimasKaina, Eur
Prisiregistravus įstaigoje bei turint privalomąjį sveikatos draudimąNeprisiregistravus įstaigoje ir/ar neturint privalomojo sveikatos draudimo
Erkinio encefalito vakcina TICOVAC 0,532,0038,00
Erkinio encefalito vakcina TICOVAC 0,2529,0035,00
Vakcina nuo vėjaraupių VARILIX50,0056,00
Peroralinė žmogaus rotaviruso vakcina ROTARIX85,0090,00
Žmogaus papilomos viruso vakcina CERVARIX150,00160,00
Pneumokokinė vakcina PNEUMO 2338,0045,00
Pneumokokinė vakcina PREVENAR 1375,0085,00
Vakcina nuo gripo INFLUVAC8,5010,00
Vakcina BEXERO115,00125,00
Posted in Uncategorized.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.